کوچینگ یونگین، کوچینگ یونگی یا کوچینگ به روش یونگی، به کوچ ها، مدیران و افراد، دیدگاههای نوآورانه درباره موقعیتها، رویدادها و فرآیندهای کار و زندگی اعطا می کند. کوچینگ یونگی به افراد این امکان را می دهد که محتوای نامرئی ای را که فرآیندها را فعال می کنند، ببینند و درک کنند. کوچینگ یونگی، واژگان و مفاهیمی را به کوچ و مراجع ارائه می دهد که پدیده های رفتاری را توضیح می دهند؛ تفکر نمادین در تیم و درکی از انگیزه ها و تعارضات ناخودآگاه تیمی را گسترش می دهد. کوچینگ یونگی به مراجع کمک می کند تا به معنایی برای رنج، حالات مسدود شده ناشی از ناامیدی، نا توانی در رسیدن به یک تصمیم و پذیرش ابهامات دست بیابد؛ سیستم را با اطلاعات غیر منطقی شارژ می کند که نیاز است جدی گرفته شود. (منظور استفاده از سمبلها، استعارات و تصاویر آرکتایپی است.) کوچینگ به روش یونگی، فرهنگ یک سازمان را با المانها و عناصر زنانه مانند ابراز احساسات، مهار و تاب آوری و مدارا و پرورش دادن، پر می کند. این نوع از کوچینگ، تفکر خلاق، تخیل، تفکرات خارج از چارچوب و ابتکارات اصیل را تشویق می کند. فرد را با گذشته جمعی، حال و آینده زندگی خودش در کنار شغل و بیزنسش و در عین حال چشم انداز یا ویژن شرکت، پیوند می دهد.

کوچینگ یونگی ، ترکیبی از یادگیری ذهنی بالا و تجربه ی هیجانی و احساسی عمیق است؛ نه تنها مهارتهای جدید و تکنیک ارائه می دهد بلکه برای کوچ، سازمان و هر یادگیرنده ای فرآیند رو به رشدی را خلق می کند؛ مربی و سازمان را قادر می سازد تا بعد سوم را درک کنند. شایستگی های مهم رهبری مانند اعتماد به نفس، انعطاف پذیری ارتباطات و تاثیر، رهبری و کار تیمی، اثربخشی و کارایی، خلاقیت و نوآوری را توسعه می دهد.

کوچینگ به روش یونگی، به شما به عنوان کوچ این توانمندی را می دهد تا:

 • مراجع خودتان بیشتر و عمیقتر درک کنید
 • ناخودآگاه او را بخوانید
 • او را در مقابل نقاط ضعف و سایه هایش قدرت ببخشید
 • ضعف او را تبدیل به قدرت کنید
 • خلاقیت او را فعال کنید
 • و مراجع خود را حمایت کنید تا قهرمان سفر زندگی خودش باشد.

یادگیری در فرآیند کوچینگ یونگی

 • سایه
 • آنیما و آنیموس
 • آرکتایپهای رهبری
 • تغییر کیمیاگری
 • جستجوی قهرمان شغلی
 • ادغام MBTI

مهارتهای کوچینگ یونگی

 • یادگیری واژگان اولیه زبان یونگی در کوچینگ، تیمها و سازمانها
 • تمرین “تفکر غیر منطقی” و استفاده از نمادها، استعارات، تصاویر و کهن الگوها
 • استفاده از فلوچارت یا نمودار جریان مداخله یونگ در محیط و شرکتها
 • استفاده از مهارتهای تشخیصی تجزیه و تحلیل یونگی شرکت، تحلیل اجرایی یونگ و تحلیل فرآیند یونگ
  diagnostic skills of Jungian Company Analysis (JCA), Jungian Executive Analysis (JEA), and Jungian Process Analysis (JPA)
 • استفاده از رویکرد یونگی نسبت به شرکت در سطح کلان (سازمانی) و در سطح خرد (کارمند)
 • مواجهه با معضل یا چالش در فرآیند کوچینگ از دیدگاه یونگی (مطالعات موردی)

چرخه تفکر غیر منطقی (غیر علی)

 1. یادگیری فکر کردن، فعال کردن و استفاده از استعارات و نمادها
 2. گسترش انتخابهای خلاقانه، انعطاف پذیر بودن، سازگاری با واقعیت غیرعلی استفاده از تخیل
 3. نمایان ساختن هوش هیجانی یا EQ
 4. تفسیر چالشهای فردی یا سازمانی/ تبدیل چالش به زبان آرکتایپی یا کهن الگویی
 5. ایجاد راه حلهای نوآورانه
 6. اجرا، تمرین و اعمال توانایی های جدید مدیریتی

کوچینگ یونگی چرخه تفکر غیر منطقی

 

ترجمه نجمه عشقی از: Jungian Coaching School

نجمه عشقی Najme Eshghi
نویسنده، مترجم، کوچ حرفه ای،مدرس ریکی

نجمه عشقی Najme Eshghi
پیج اینستاگرام:
@najme.eshghi.coach
@reiki.najme.eshgh