داستانها و اسرار بسیار درباره سمبل ها و مانتراهای سیستم درمان سنتی اوسویی وجود دارد. مردم اغلب عقیده دارد که تنها دانش سمبل ها و مانتراها درها را به سوی ریکی باز خواهد کرد و همسوئی ضرورتی ندارد. دلیل غلط بودن این ادعا به تفصیل توضیح داده خواهد شد. ابتدا می رویم به سراغ اینکه ماهیت سمبل ها چیست.

سمبل ها و مانتراها تقریباً در تمام سنت های معنوی برای مراقبه، رشد شخصی، شفا و کار انرژی به کار می‌روند. آنها را اساساً می‌توان به دو نوع تقسیم کرد:

  • سمبل هایی که می توانند تغییرات ذهنی را کنند
  • سمبل هایی که می‌توانند تغییرات عینی به وجود آورند

سمبل ها و مانتراها برای تغییرات ذهنی

مثال های امروزی این سمبل ها و مانتراها، جمله های تاکیدی مثبت و استفاده آگاهانه از اشیا دارای اهمیت نمادین مانند صلیب، سمبل یین/یانگ، دایره و … یا فرم ها و رنگ‌هایی است که بعضی حالت‌ها و روابط را ایجاد می‌کنند. آنچه که در اینجا مورد اهمیت است مساله وابستگی و تعلق خاطر نسبت به یک مفهوم نمادین است. حال این مفهوم می تواند مربوط به هر چیزی اعم از فرهنگ، مذهب، روش، تحصیلات و یا هر چیز دیگری باشد. تا وقتی که این احساس همبستگی و تعلق خاطر وجود دارد می توانیم از نمادهای مرتبط با یک سیستم به هر نحوی استفاده کنیم. اما دوام، عمق و شدت اثر دریافتی از این نمادها می تواند متفاوت باشد. مثلا در یک مسیحی، وقتی از نماد صلیب استفاده می کند عمق ارتباطش با دین مسیحیت و عیسی، با یک مرد مسیحی دیگر متفاوت است.

سمبل ها و مانتراها برای تغییرات عینی و مزیت گرفتن همسویی از فرد دیگر

سمبل های ریکی، رون، طلسم های جادویی و مانتراهای مقدس واستو از این دست هستند. وقتی از نمادهای واستو استفاده می شود، کیفیت انرژیای و اتمسفر یک اتاق را می توان تغییر داد. ما برای استفاده از این ابزار، ابتدا به آموزش دیدن نظر شخصی نیاز داریم که از آن چهارچوب عینی استفاده کرده و توانایی انتقال سیستم کار با انرژی را به ما داشته باشد. اگر خودمان بخواهیم این کار را بکنیم، طبیعتا نیاز داریم که با روح آن سیستم همسو شویم. این امر نیاز دارد که شیوه استفاده صحیح سمبل ها را نیز بلد باشیم. این همان مسیری بود که میکائو اوسویی نیز رفت. ریکی زاده بودیسم تانتریک است. در اینجا آیین های دقیق و تکرار مانتراهای همسویی (اغلب بیش از صدهزار مرتبه در دوره های نجومی مناسب) با یک رشته تجسمهای مانتراها و توسل به موجودات ملکوتی در حالتهای مراقبه عمیق ایجاد می شود. احتمالا اوسویی هم از همین روشها به مدت ۲۱ روز و در کوه قدرتمند کوروما استفاده کرده است.
حال اگر ما برای دستیابی به این ابزارها از روش اول استفاده کنیم که در واقع انتقال از شخصی به شخص دیگر است، ساده تر از روش دوم است. روش اول در واقع همان همسویی نام دارد.
بنابر ویژگهایی سنتی که در نظر داریم، این راه به شیوه های مختلف می تواند انجام شود. مانند: همسویی های ریکی، همسویی های تائو، تشرفهای تانترایی، کریا یوگا، تشرفهای شمنی برای ورود به برخی از قدرتهای پرشکی و…

سمبلهای دسته اول اگر مضمون مناسبی داشته باشند، می توانند با تمرینهای صحیح و تعهد شخصی و حمایت موجودات الهی، به سمبل های دسته دوم ارتقا یابند و مورد استفاده عینی و عملی قرار بگیرند. برای این منظور فرد لازم است بتواند اگاهانه به حالت روشن بینی وارد شود و در آن برای مدتی باقی بماند. سمبل ها در دسته اول، کارکرد واضح و جهان شمولی ندارند چون ممکن است در سیستم های مختلف معنای متفاوتی داشته باشند. ضمنا ما از همبستگی با یک سیستم خاص حرف زدیم. بدین معنا که سمبلی از دسته اول در سیستمی دیگر می تواند هیچ قدرت و کاربردی نداشته باشد.
تفاوت کار اوسویی در این بود که اوسویی به دنبال سنت گمشده ای می گشت که ورای تمام سمبل ها و مانتراها باشد. او ۲۱ روز مراقبه کرد و به انرژی جهان شمول وصل شد که وابسته به هیچ سمبل و مانترایی نبود. به این ترتیب او توانایی کانال ریکی بودن، وارد کردن دیگران به این سنت و شیوه استفاده از ابزار این میراث کهن دست یافت.
این ریکی خالص است. این قلب و اساس ریکی است. بنابراین، سمبل ها و مانترا، ریکی نیستند. اینها تنها ابزارهایی هستند که تحت لوای انرژی ریکی مورد استفاده قرار می گیرند و خارج از این سیستم معنایی ندارند.

سمبل ها و مانتراهای اضافی دیگر از کجا آمده اند؟

سمبل ها و مانتراهای جدیدی که در مدارس ریکی معتبر ریکی بخشی از آموزش ریکی به شمار می روند، در سالهای اخیر پدیدار شده اند. چند عقیده در مورد اینها بیان می شود.

  • سمبل ها و مانتراهایی که به شکلهای دیگری از کار با انرژی تعلق دارند. یعنی با انرژی های دیگر عمل می کنند. در این مورد اصطلاح ساده ریکی سنتی، مصداق ندارد. چون این سیستم ها با سیستم درمانی طبیعی اوسویی کار نمی کنند. در مورد اینها، قوانینی متفاوت جز ریکی اوسویی عمل می کنند.
  • سمبل ها و مانتراهایی اضافی، به همان روشی که اوسویی چهار سمبل و مانترای سنتی را بهشی از سنت ریکی خود کرد، وارد جریان انرژی سیستم ریکی می شوند. این امر به طور طبیعی امکان پذیر است چون دکتر اوسویی یک انسان بود و ما هم می توانیم به آنچه او رسیده بود برسیم، حداقل در اصول. اما این کار ساده ای نیست و به اجازه سرور ملکوتی ریکی، دای نیچی نیوری، که به تفصیل راجع به او صحبت خواهد شد، نیاز دارد. و نیاز است بتوانیم آگاهانه وارد حالت روشن بینی شویم و مدتی در آن بمانیم.

همانطور که سمبل های ریکی و مانتراهای سنتی، ریکی را قوی می کنند و با نیات متفاوت در در حیطه های مختلف ارتعاشی روی آنچه به آن ریکی می دهیم، عمل می کنند، سمبل ها و مانتراهای اضافی دیگر نیز می توانند چنین باشند. برای مثال ریکی رنگین کمانی، برای آوردن بی واسطه انرژی کیهانی به حیطه سیستم انرژی یک موجود زنده، چهار نوع از این ابزار که به زمین، آب، آتش و هوا متصل اند به کار می برد. البته این کمک های اضافی نباید به عنوان ریکی سنتی اوسویی در نظر گرفته شوند.

امتیاز بیشتر آموختن راجع به سمبل ها و مانتراهای ریکی

کشف معنای سمبل ها و مانتراهای ریکی برای ریکی کاران بسیار مهم است. هر چه بیشتر معنی و ریشه سمبل ها را درک کنیم، همسویی ما روشنتر و دقیقتر عمل می کند. شناخت بهتر سمبل ها، در کار انرژی هارمونی و هماهنگی بیشتری ایجاد می کند و این امکان را می دهد که بتوانیم خلاقیت بیشتری در حل مشکلات داشته باشیم. درک عمیق تر این مفاهیم کمک می کنند از سیستم ریکی به عنوان راهی برای رشد معنوی استفاده کنیم که این راه متناسب با سرشت شخصی ماست. می توان گفت سمبل ها و مانتراها کلید دروازه های کاخ هستند.

بهترین راه تماس با سمبل ها و مانتراهای ریکی

احترام و عشق، نه تظاهر به پارسایی

همانطور که قبلا گفتیم، سمبل ها و مانتراهایی که در ریکی با آنها همسو می شویم، ابزارهای ما هستند. اینها به هیچ صورت نباید طلسمها و نمادهای بی معنی یا یادگارهای مقدس تلقی شوند. به هیچ وجه نباید آنها را پرستش کرد و لزومی ندارد هنگام صحبت از آنها روحانی به نظر بیاییم. لازم است با توجه و احترام با آنها برخورد شود. اگر کاغذی حاوی نام آنهاست نباید پاره یا مچاله شود. این کاغذها را باید در مراسم خاصی سوزاند و قبل از سوزاندن، باید آنها را صاف یا لوله کرد و در جایی محفوظ نگاه داشت. سمبل در هنگام تمرین نباید خط بخورد یا اصلاح شود، بلکه لازم است مجددا درست آن را کشید. نکته بسیار مهم دیگر، ارتباط برقرار کردن آگاهی بدنی، که مسئول تمام توانایی های قابل استفاده باطنی، احساسات واقعی و حافظه است، با جوهر ریکی است. این آگاهی بدنی مانند کودک درون است. کودکی که عشق و احترام را لازم است از ابزارهای ریکی دریافت کند. کودک درون ما، روح و معنای سمبل ها و مانتراها را که ذهن استدلالی به آنها دسترسی ندارد، درک می کند.

خصوصی، نه سری (مخفی)

امروزه سمبل های ریکی در سراسر اینترنت، کتابها و سمینار مرحله دوم ریکی قابل دیدن هستند. پس مخفی یا سری بودن، معنایی ندارد. اما می توانیم همچنان آنها را خاص نگاه داریم. یعنی به عنوان تصاویری بر روی کارت پستال، تی شرت، پوستر و… از آنها استفاده نکنیم. زیرا این کار، کار با انرژی نیست و تنها یک اثر ذهنی و سطحی دارد. هر چقدر آنها را در راستای نیت خاصی استفاده کنیم و انرژیشان را برای هدف خاصی ذخیره کنی، موقع استفاده پر قدرت و شفافتر عمل می کنند. چون این نوعی ارزش و احترام گذاشتن به آنهاست و اگاهی بدنی یا کودک درون ما این را خوب ادراک می کند. پس در زمان لازم ارتباط عمیقتری با سمبل ها می گیرد و به نحوه موثرتری از آنها استفاده خواهد کرد.

ایجاد رابطه شخصی با سمبل ها و مانترا ها

هنگامی که ما با نگرش درست و آگاهی به سمبل ها و مانتراها دست یابیم به سرعت رابطه شخصی با آنها برقرار خواهیم کرد. آنگاه می توانیم به طور فزاینده‌ای کیفیت های آنها را درک و تجربه کنیم. این آگاهی علاوه بر دانش تکنیکی که درباره کاربرد و موقعیت سمبل ها و مانتراها در سیستم ریکی به ما می‌دهد، کلید مهمی است برای درک معنای معنوی اصلی این ابزار. سمبل ها و مانتراها در هر کاربردی نه تنها وظیفه خود را کامل به انجام می رسانند، بلکه روح های همراه خود را برای کسی که از ریکی استفاده می کند برمی انگیزانند‌. این موضوع ارتعاش وجود شخص را خواهد افزود و همسویی او را بهبود خواهد داد. به این ترتیب سمبل‌ها به طریقی که به ندرت برای ذهن استدلالی قابل درک است به ما آموزش می دهند و به شکل رشد شخصی موثری در تجربه فرد، قابل شناسایی هستند.

نوشته نجمه عشقی و با استفاده از نوشته های والتر لوبک

نجمه عشقی Najme Eshghi
نویسنده، مترجم، کوچ حرفه ای،مدرس ریکی

نجمه عشقی Najme Eshghi
پیج اینستاگرام:
@najme.eshghi.coach
@reiki.najme.eshgh