نوازش کلامی در روابط نقش بسیار مهمی را ایفا می کند. در این نوشتار قصد دارم موانع و ارزش های نوازش کلامی را مورد بررسی قرار بدهم. امید است با این توضیحات مختصر این موضوع برای شما روشنتر شود.

ارزش های نوازش کلامی

نوازش کلامی در رابطه اجتماعی

نوازش کلامی اصلا چیست؟ عزیزم! قربونت برم! چقدر خوشگل شدی! دوستت دارم! و…
از انواع نوازش کلامی هستند. این گونه عبارات یا جملات حاوی بیان احساسات مثبت نسبت به فرد شنونده ی آنهاست. به سادگی، این عبارات می توانند تعریف از خصوصیات ظاهری، اخلاقی، شخصیتی و یا هر گونه نقطه برجسته مثبت در شخصی باشند. مانند: چشم و ابرو و بدن زییا، مهربانی، هنرمند بودن و… که ابعاد متفاوتی در آنها وجود دارد و شاید به چشم اکثریت افراد هم بیاید.

نوازش کلامی می تواند از مرز واژه ها و عبارات فراتر می رود و با آهنگ صوت و زبان بدن همراه شود و اثرگذاری خود را تشدید کند.

در سطح اجتماعی، شنیدن تعاریف مثبت از دیگران، منجر به تولید حس شادی، امید و از همه مهمتر افزایش اعتماد به نفس در فرد مقابل می شود. در تجربه خود دیده ام، گاهی نکته برجسته و مثبتی را در کسی دیده ام و به او گفته ام و چنان غرق در شادی شده که هرگز آن را از یاد نبرده و اذعان کرده که هیچ کسی در زندگی اش، این نکته را ندیده و به او ابراز نکرده است. گاهی این تعریف ها، می توانند بنیان احساسی کسی را به شکلی جدی تکان دهند و تبدیل به نقاط عطف زندگی اش شوند.
هرگز ارزش های نوازش کلامی را دست کم نگیرید. این حالت در کوچینگ، در بخش تشویق، تبریک و بازخورد دادن می تواند اتفاق بیفتد و از ابزارهای بسیار مهم کوچینگ به شمار می رود.

ارزش های نوازش کلامی در روابط اجتماعی

استفاده از نوازش کلامی در روابط اجتماعی می تواند نتایجی چون: ابراز و درک علاقه، ایجاد حسن نیت، عمق دادن به روابط، ایجاد حس اعتماد دو طرفه و… را به دنبال داشته باشد.
نوازش کلامی می تواند یک ابزار استراتژیک در انواع روابط اجتماعی و شغلی نیز باشد. برای مثال وقتی که می خواهیم سر صحبت را با کسی باز کنیم که بار اول است با او مواجه می شویم چه در یک قرار ملاقات عشقی و یا یک مصاحبه شغلی.

نوازش کلامی در روابط عاطفی و شخصی

گونه ی دیگر از نوازش های کلامی، بیشتر شخصی هستند و در روابط نزدیک تر کاربرد دارند. مانند قربان صدقه ها و شیرین زبانی هایی که بین یک زوج، چه شریک های عشقی و یا همسران می تواند رد و بدل شود. این گونه عبارات، به خاص بودن یک شخص و یک رابطه، لزوما برای نفر گوینده اشاره می کند. عموما، ما در یک رابطه  عشقی یا ازدواج، با یک نفر روبرو هستیم و ابراز علاقه های کلامی ما خاص یک نفر هستند و شنونده، این واژه ها را از یک نفر خاص می شنود. همین نکته منجر به اهمیت نوازش کلامی در این روابط می شود.

نوازش کلامی در روابط عاطفی

نوازش کلامی در روابط شخصی و عاطفی، علاوه بر آثاری که در سطرهای قبل به آنها پرداختیم، نقش اساسی تری، در ایجاد عمق و تدوام در رابطه عشقی و زناشویی ایفا می کند. در سطحی روزمره و عمومی تر، اشخاص درگیر در یک رابطه، خصوصا اگر برونگرا باشند یا بر اساس آنچه از قدیم الایام شنیده ایم-بانوان– علاقمند هستند که از شریک عاطفی خود، عبارت “دوستت دارم” را زیاد بشنوند. این یک نوازش کلامی ساده و بسیار موثر است. در این قسمت لازم است اشاره بکنم که معمولا خانم ها، معروف به سمعی بودن نیز هستند و به اصطلاح، از راه گوش عاشق می شوند. پس نوازش کلامی از سمت یک مرد، بسیار با اهمیت جلوه می کند.
در سطحی شخصی تر، نوازش کلامی می تواند، بستر رابطه جنسی گرم تر و رضایت مندانه تر را برای زوج فراهم کند. حتما می دانید که معمولا بخش مهمی از آداب رابطه جنسی موفق، به گفت و شنود تحریک آمیز، اختصاص دارد. این زمینه در مورد تحریک جنسی زنان، به دلیل حساسیت بیشتر به شنوایی، می تواند بسیار تاثیرگذار باشد.

آنچه می توانم اضافه کنم، نقش بسیار مهم نوازش کلامی در مراقبت از بنیان یک رابطه است. نوازش کلامی می تواند تعهد در یک رابطه را بسیار استحکام بخشد و احتمال خیانت زوج را کاهش دهد. اگر رابطه را موجودی زنده که رشد می کند در نظر بگیریم، یکی از ملزوماتش نوازش کلامی در جهت حفظ و نگهداری از آن است.

موانع نوازش کلامی در روابط

حال که به ارزشهای نوازش کلامی به تفصیل پرداختیم. می توانیم موانع آن را بررسی کنیم. در بعد اجتماعی یا شخصی تر، یکی از مهمترین موانع، غرور و منیت گوینده است. گوینده ممکن است احساس کند با ابراز محبت کلامی، چیزی را از دست داده است.
از مقام و جایگاه او چیزی کاسته می شود یا این باور غلط که سخص شنونده، پر رو خواهد شد.
البته که نمی توان انکار کرد که چنین احتمالی وجود دارد اما آنچه من در این شرایط پیشنهاد می کنم، این گونه است:

جایگاهی از اقتدار و عشق
را انتخاب کنید.

شجاعانه و صادقانه، و به سیاق خودتان، نوازش کلامی را تقدیم شنونده کنید.

مواظب حد و مرزها و عزت نفس خود باشید و اجازه ندهید کسی با گرفتن امتیاز از شما، به شما توهین کند و حدودش را زیر پا بگذارد.

از نظر من، این ترکیب بی نظیر، ترکیب عشق شما به دیگری و عشق به خودتان است که می تواند در اقتدار شخصی، معنا یابد.

مانع دیگر در را می توان در درونگرایی یافت. افراد درونگرا اغلب اوقات، علاقه  چندانی به ابرازهای کلامی و رفتاری احساسی ندارند. این گونه افراد لازم است کمی تعدیل انجام دهند و با آگاهی از دستاوردها و ارزش های نوازش کلامی در روابط اجتماعی و بخصوص در روابط عاطفی خود، این توانایی را در خود بیشتر پرورش دهند. تصور کنید که نداشتن نوازش کلامی، می تواند یک رابطه عاطفی را با چه جر و بحث ها و چالش هایی مواجه کند!

درونگرایی و چالش نوازش کلامی

چیز دیگری که می تواند در مسیر نوازش کلامی مانع شود، اهمیت دادن به نظر و قضاوت دیگران است. این مساله بیشتر می تواند خود را در حیطه روابط عاطفی نشان دهد. بسیار دیده شده که در جمعی، گوینده نوازش کلامی خود را  می دهد و با سرزنش شخص شنونده یا اطرافیان مواجه می شود. به خصوص که در جامعه ما چنین مشکلاتی بسیار بیشتر از جوامع غربی وجود دارند.

استفاده از ایما و اشاره و واژه های رمزی برای نوازش کلامی در اجتماع
آنچه در این شرایط می توانم پیشنهاد کنم، استفاده از نوازش کلامی به گونه ای متعادل و در خور محیط بیرونی است تا در صورت حساسیت اطرافیان یا طرف مقابل، باز هم بتوان نتیجه ای خوب گرفت.
گزینه دیگری که می توانم پیشنهاد کنم، استفاده از ایما و اشاره یا واژه های رمزی میان شما و شریک عشقی یا همسرتان است. به وسیله زبان بدن و صورتتان، با او ارتباط برقرار کنید یا عبارات مورد نظرتان را، رمزی بیان کنید تا فقط او منظور شما را متوجه شود. تصور کنید چه هیجان و خلاقیت عالی ای می توانید به رابطه بدهید که نتیجه آن، عشق و تداوم و عمق رابطه است.

نوازش کلامی در اجتماع
برای مثال توجه کنید در مهمانی ای هستید که زنان و مردان زیادی با چهره های جذاب در آن شرکت می کنند. یکی از بهترین کارهایی که می توانید بکنید، اگر دوست ندارید پر سر و صدا باشد، ایما و اشاره با شریک عشقی یا همسرتان است تا او بداند که چقدر زیبا و دوست داشتنی شده و حواس شما، به اوست.
می توانید حتی لحظاتی را به او نزدیک شوید و در گوشش زمزمه کنید که چقدر جذاب شده و او را دوست دارید. تصور کنید چه مهر و هیجانی در دو طرف ایجاد می شود.

نوازش کلامی پنهانی در مهمانی

خلاصه اینکه به بهانه ی شرم از دیگران و نگرانی از قضاوتشان، کلا سکوت نکنید. راههای خلاقانه ای برای ابراز علاقه به پارتنرتان، در هر شرایطی وجود دارد که جلب توجهی نکند.

نجمه عشقی

najme.eshghi.coach's profile picture

۵ آذر ۱۳۹۸