در جدیدترین ویدیوی منتشر شده از متیو هاسی، کوچ در زمینه رابطه، او به این مساله می پردازد که چرا مردها بمباران عشق می کنند. معنای این عبارت این است که یک مرد به سمت یک خانم می رود و او را با عشقش “بمباران” می کند. حرفهای قشنگ می‌زند از او تعریف می‌کند و مدام به او توجه و محبت می دهد ولی پس از مدتی به اصطلاح انگلیسی تبدیل به “روح” می شود و فرد مقابل را قال می‌گذارد. متیو هاسی بیان می‌کند که مرد های اینچنینی از درون “احساس ناامنی و خودکم بینی می‌کنند و این تصویر را از خودشان ارائه می‌دهند تا آن زن هم بازتاب این تصویر را به آنها به شکل عاشق شدن باز پس دهد تا مرد احساس با ارزشی کند. مرد بعد از اینکه به هدف خود می رسد، می رود و هرگز پای قولهایی که داده نمی ایستد چون به چیزی که خواسته رسیده است.
در این شرایط متاسفانه بدترین حال به فرد رها شده یعنی خانم دست می دهد. متیو، با این شرایط ابراز همدردی می کند و می گوید خودتان را سرزنش نکنید و دیوانه فرض نکنید که تحت تاثیر این بمباران عشق قرار گرفته اید.

بمباران عشق در مردها و راه مواجه با آن

اما پس از همه ی اینها، متیو هاسی راه حلهای خوبی در این زمینه ارائه می دهد.

۱_اگر این اتفاق برای شما افتاد، به خاطر داشته باشید که آن مرد، رویاییترین و ایده آل ترین تصویر را از خودش نشون داده و این همه ی ماجرا نیست. پس باید تصور هشیارانه تری از آن فرد برای خودتان بسازید. بعدها روابط بلند مدت خود را با آن دوره ی رویایی بمباران عشق مقایسه نکنید. چون در بلند مدت جنس روابط تغییر می کند و شور و شوق اولیه را ندارد و شما می توانید بفهمید که آن تصور رویایی تنها یک نسخه ی خاص و اغراق شده از فرد بوده که به شما ارائه داده است.

۲-ازین پس حواستان به افرادی باشد که به زندگی شما وارد می شوند و شما را به توجه و علاقه بمباران می کنند، از شما بسیار تعریف می کنند و قولهایی می دهند که در مدت زمان کوتاهی نمی توان آنها را عملی کرد. این هشیاری به این معنا نیست که اگر فرد مورد نظر به شما قولی می دهد یا ابراز احساس می کند، لزوما دروغ می گوید بلکه تمام آنچه که ابراز می کند در این بازه ی زمانی کوتاه اثبات نشده است. پس لازم است انتظارات خود را متعادل کنیم تا با گذشت زمان ثابت شود که فرد واقعا راست می گوید یا خیر. حتی اگر از این شور و هیجان و سرعت پیشروی لذت می بریم، درون خود باید این هشیاری را ایجاد کنیم.

برگرفته از ویدیوی Matthew Hussey

ترجمه و گردآوری : نجمه عشقی کوچ رابطه

najme.eshghi.coach's profile picture