در بخش سیستم ژاپنی انرژی حیاتی نوشته والتر لوبک از کتاب روح ریکی، هفت نوع انرژی حیاتی توضیح داده می شوند که ریکی در واقع هفتمین آنهاست. لوبک در این بخش از کتاب می نویسد: “نمیتوانستم تصور کنم که استاد میکائو اوسویی، ریکی را عملا از هیچ به وجود آورده باشد، هر چه آدمها به وجود می آوردند، همیشه در کار، مشاهده و تجربه های دیگران ریشه هایی دارد. در نتیجه میکائو اوسویی نیز باید سیستم درمان طبیعی ریکی خود را در زمینه ای از پیش موجود، ابداع کرده باشد. برای من بسیار جالب بود که درک خود ریکی از راه توصیف و کارکردها و خواص سایر انرژی های حیاتی که همراه با ریکی یک سیستم را تشکیل می دهند، تا این حد آسانتر می شود.”
در این فصل از کتاب روح ریکی، سیستم انرژی حیاتی ای شرح داده می شود که تا حدی از مدل چینی پنج عنصر، گرفته شده است. مسلما یک خواستگاه این سیستم،تائوئیسم اولیه ی دارای گرایش شمنی چینی است.

در زبان ژاپنی، “کی”، یک عبارت کلی برای همه ی انرژی های حیاتی است. این واژه در چینی، “کی” نام دارد. به علاوه شباهتی بین کی و مفهوم “پرانا” در فلسفه هندی شرقی وجود دارد. اما کی، چنانکه اغلب ادعا می شود، همان نوع نیروی حیاتی است که ویلهلم رایش کشف کردو آن را ارگون Orgon نامید. ارگون یک نوع بیان انرژی حیاتی است، اما اصطلاحی عمومی برای انواع مختلف انرژیهای حیاتی لطیف مثل چی یا کی یا پرانا نیست. این تفکیک بسیار مهم است زیرا قوانینی که در ارگون صدق می کند، برای تمام انواع کی نیز صدق می کند اما در عمل کارکرد ندارد. انرژی های حیاتی، ویژگی هایی دارند که در درجه اول در اثر متقابل تشدید کننده ی آنها قابل مشاهده است. این اثر متقابل، به اعتبار تاثیر متقابل میدانهای الکترومغناطیسی خاصی، بروز می کند. ویژگی آنها در امکان پذیر ساختن سیستمهای اندامی دارای عملکرد مستقل و خنثی ساختن آنتروپی، و نیز راههای مختلف دادن امکان حرکت به سوی یگانگی و تولید مثل به این سیستمها نهفته است.

انرژی های “کی” به شکل کیفیتهای مختلفی که روی یکدیگر تشکیل می شوند، در بدن انسان گردش دارد. اینها عبارتند از:

Kekki
Shioke
Mizuke
Kuki
Denki
Jiki
Reiki

شکلی از انرژی که ککی نامیده می شود، و در این ستون، شماره یک است، بزرگترین قدرت را دارد، اما توانایی ساماندهی آن ناچیز است. اما برعکس، ریکی، بیشترین توانایی ساماندهی جریان انرژی را در بدن و ذهن دارد اما در عین حال، قادر به تاثیر مستقیم نیست. بنابراین ریکی، مانند نوعی برنامه کنترل است برای اینکه هر آنچه سیستم انسان نیاز دارد، با نیروهای صحیح، به میزان درست، در زمان درست، و با مناسب ترین ریتم و مفیدترین روش انجام گیرد. انرژی هایی که در ستون بالا معرفی شدند، به طرز بسیار جالبی با هفت چاکرا همنوایی دارند. دو انرژی اول با چاکرای اول، سومی، چهارمی، پنجمی، ششمی و هفتمی، به ترتیب با چاکراهای دو، سه، چهار، پنج و شش در ارتباط هستند.

چاکرا ریکی انرژی حیاتی نجمه عشقی مستر ریکی

“شین کی” یا کی الهی، که همه چیز در از آن آفریده شده است، و همه چیز پس از پایان هستی مادی به آن باز می گردد، در خارج از جهان مادی در بالای چاکرای هفتم که دو تا سه انگشت بالای تاج سر است، قرار دارد. این انرژی از طریق ریکی عمل می کند. ریکی آنقدر به اصل وحدت و نیز اصل جدایی نزدیک است که فصل مشترکی برای تماس بین این دو را تشکیل می دهد. این کارکرد سبب تعادل جریانهای “یین” و “ینگ” می شود. در یک جمله، ریکی تمام فرآیندهای گوناگون حیات را تقویت می کند. ریکی با مرکز پیشانی، یعنی چاکرای ششم ارتباط دارد.

حال دوباره به بحثی درباره ریکی می پردازیم تا موضوع با بیشتر روشن کنیم. ریکی شکلی از “کی” که کاربرد هم افزای (تشدید کننده) صحیح تمام شکلهای فرعی نیروی حیاتی را به مفهومی کل نگر سازماندهی می کند، ریکی می نامند. این واژه را می توان “نیروی روح” یا “قدرت معنوی” نیز ترجمه کرد. این کیفیت انرژی حیاتی است که در جهان مادی به نیروی آفریننده الهی یعنی سرچشمه تمام حیات، نزدیک ترین است. ریکی سه بخش الگویی شخصیتی یعنی: کودک درون، خودمیانی و خود برتر را باهم هماهنگ می کند تا هر سه در یک سیستم متصل به هم بمانند، نه اینکه به دلیل ویژگی های متفاوتشان جداگانه در تلاش باشند.

  • ریکی بدون مقید کردن، متصل می کند.
  • ریکی بدون هیجان زدگی، برمی انگیزاند.
  • ریکی بدون انزوا، جدا می کند.
  • ریکی بدون سختی، آرام می کند.
  • ریکی توجه ما را به زندگی و عشق در قلب می کشاند.
  • ریکی بدون ایجاد درگیری، شفاف می سازد.
  • ریکی بیدار می کند و رشد تمام توانایی های نهفته را حمایت می کند.

از آنجا که ریکی فرصت کافی برای انجام این کارها دارد، ابتدا مراقبت می کند که پاکسازی و شفاف سازیی که پیش زمینه تمام فرآیندهای دیگر است، انجام شود. برای جلوگیری از مسموم کردن خود، حتی به رغم پاکسازی، لازم است تصمیم بگیریم که به روش دیگری زندگی کنیم که سالمتر، معنوی تر و شخصی تر (راه دل) باشد. ریکی نمی تواند و اجازه ندارد این عمل را که ناشی از قدرت اراده ماست در اختیار بگیرد. اراده آزاد برای انتخاب، هدیه ای الهی است. شکلهایی از انرژی حیاتی که برتر و یک دست تر از ریکی هستند، نمی توانند خود را مستقیما در جهان مادی جدایی، آشکار سازند.

حال با رجوع به تجربیات شخصی و مطالعه این متن پیوند خیلی چیزها برای من روشنتر می شود. به خاطر می آوردم که در جلسه ریکی از یکی از مربیان خود پرسیدم که چرا موقع ریکی دادن، از بالا و از چاکرای تاج شروع می کنیم؟ همین شروع از بالا، بعدا در مورد همسویی دادن به شاگردان هم صدق می کند. ریکی دادن و همسویی آن، از بالا شروع می شود تا پیوند با شین کی یا همان انرژی الهی اتفاق بیفتد. نقش ریکی ایجاد یک ارتباط بین جهان معنوی و غیرمادی با بدن انسان است. وقتی این جریان از طریق چاکرای تاج به درون کشیده می شود، با عبور از مجرای انرژیکی ما نهایتا دو شاخه شده و به چاکرای دست می رسد. چاکراهای کف دست نقش تقویت کننده و متمرکز کننده انرژی را دارند. البته با تمرین و ممارست بسیار، بعضی از اشخاص می توانند فقط با نیت، انرژی را از چاکرای تاج وارد کنند و به چاکراهای پایینی برسانند. اما به ما توصیه شده که بهتر است همواره از دستها برای تمرکز و قدرت بیشتر استفاده کنیم. همچنین به یاد داشته باشیم که هر چه به چاکراهای بالاتر می رویم، فرکانس بالاتر می رود و سرشت انرژی لطیفتر و ظریفتر می شود. بر عکس چاکراهای پایینی که فرکانس کمتری دارند و غلیظ تر هستند، زیرا با جهان مادی بیشتر ارتباط دارند. به همین دلیل در متن گفته شده که ریکی قادر به تاثیر مستقیم نیست؛ اما توانایی سازماندهی بسیار بالایی دارد.

حتما شنیده اید که می گویند ریکی نوعی انرژی هوشمند است. در بالا و در عبارات بسیار مهمی که آنها را با فونت بولد، برجسته کرده ام به چرایی این هوشمندی می رسیم و دلیل اساسی اینکه ریکی هیچ گونه ضرری ندارد و مثلا شما نمی توانید بگویید به این چاکرا یا آن ناحیه، زیادی ریکی دادم، همین است.

در هفت عبارتی که بالا در ستون برای تعریف ریکی آورده اند، تضاد بسیار جالبی در متن پیداست که از جنس یین و ینگ است و در دو پاراگراف قبلی هم از آن یاد شده است. به نظر می رسد عملکرد ریکی همانند یین و ینگ در نگاه اول متضاد به نظر می رسد اما کاملا یکپارچه و یگانه است و برنامه ای به بدن می دهد تا آن نیز به این یکپارجگی و وحدت برسد. در متن به هماهنگی بسیار زیبای کودک درون، خودمیانی و خودبرتر اشاره شده است.

برای مطالعه بیشتر البته به زبان انگلیسی، هفت سطح انرژی کی:

http://www.brigidsflame.com/kilevels.html

گردآورنده و نویسنده :

نجمه عشقی، کوچ و مستر ریکی

najme.eshghi.coach's profile picture

۲۱ تیر ۱۳۹۹