در این مطلب مبانی علمی انرژی ریکی را به شکل خلاصه اما جامع، مورد بررسی قرار می دهم. درک برخی از ابعاد کار شفابخشی از دیدگاه علمی آغاز شده است. مهمترین دیدگاه برای فرمول بندی کردن نظریه‌ای برای چگونگی عملکرد “ریکی” به میدان های الکترومغناطیسی می پردازد که همه موجودات زنده آن را ایجاد می‌کنند. جیمز اوشمن James Oschman در کتاب اخیر خود به نام “طب انرژی، مبانی علمی” Energy Medicine, The Scientific Basis این موضوع جالب را تشریح کرده است.حرکت جریان های الکتریکی در بدن از مدت ها پیش شناخته شده است. این جریان ها در مسیر سیستم عصبی جاری و یکی از راه‌های خود-تنظیمی بدن هستند. سیستم عصبی با همه اندام ها و بافت های بدن ارتباط دارد و پیام ها از طریق آن از مغز جاری می‌شوند تا تمام فعالیت‌های بدنی را تنظیم کنند.

دکتر جیمز اوشمن دانشگاه انرژی درمانی

دکتر جیمز اوشمن James Oschman

جریانهای الکتریکی همچنین از قلب به درون سیستم گردش خون که به وسیله “محلولِ نمک خون” امکان‌پذیر می‌شود، جاری می شوند و مسیر دیگری برای جاری شدن جریان های الکتریکی در بدن ایجاد می کنند که بیش از ۸۰ هزار متر رگ خونی امکان جریان یافتن “الکتریسیته قلب” را به هر اندام بدن فراهم می سازد. جریان های الکتریکی در درون و بین تمام سلول های بدن جاری هستند. بسیاری از سلول‌های بدن در واقع کریستالهای مایع دارند. کریستالهای زنده در غشاهای سلولی در قرارداد در “غلاف میلین” اعصاب، و در بسیاری نقاط دیگر بدن وجود دارند. تمام کریستال ها وقتی تحت فشار قرار گیرند اثرهای پییزو الکتریک Piezoelectric ایجاد می کنند. بنابراین کریستالهای مایع موجود در بدن پیوسته در حال تولید جریان های الکتریکی هستند. این جریان ها اغلب “هم دوس” هستند یعنی تمام فرکانس های آنها مانند لیزر در یک ناحیه مشخص هماهنگ می‌شوند. ارتعاش های لیزر مانند می‌توان علاوه بر حرکت در درون بدن به محیط اطراف نیز بتابند. این کیفیت اثرهای شفابخش طبل زنی را به یاد می‌آورد. هنگامی که فشار کوبشی ضربه طبل بر بافتهای بدن تاثیر می گذارد، میدان ها و جریانهای الکتریکی ضربی به وجود می‌آیند و بر فعالیت های زیست شناختیِ بافت ها اثر می‌گذارند.

یک سیستم عصبی ثانویه به نام “پری نوریوم” Perineurium وجود دارد که از یک لایه بافت همبند که سیستم اعصاب را احاطه کرده تشکیل شده است. رابرت اُ بکر Robert O. Becker در مجموعه مقالاتی این سیستم عصبی ثانویه را تشریح کرده است. بیش از نیمی از سلول‌های مغز را سلول‌های پری نوریوم ای تشکیل می‌دهند. غلاف عصبی با جریان مستقیم کار می‌کند. این غلاف عصبی توسط امواج مغزی کنترل می‌شود و مستقیماً در فرایند شفا دخالت دارد. هرگاه قسمتی از بدن آسیب می بیند سیستم پری نوریومی در قسمت آسیب دیده یک پتانسیل الکتریکی ایجاد می‌کند که بدن را از آن آسیب آگاه می‌سازد. سیستم پری نوریومی با استفاده از این پتانسیل های الکتریکی، سلول های ترمیم کننده های مانند گلبولهای سفید، فیبروبلاستها و سلولهای پوستیِ متحرک را به محل آسیب دیده گسیل می‌کند. به مرور که آسیب شفا می یابد، پتانسیل الکتریکی تغییر می‌کند. سیستم پری نوریومی نسبت به میدان های مغناطیسی بیرونی نیز بسیار حساس و واکنش دهنده است.

هرگاه جریان الکتریکی از یک رسانا عبور کند یک میدان مغناطیسی آن رسانه ها را احاطه می‌کند. جریان های الکتریکی جاری در بدن انسان، میدانهای مغناطیسی به نام “میدان‌های زیست مغناطیسی” Biomagnetic Fields ایجاد می‌کند که بدن انسان نفوذ و آن را احاطه می کنند. مغناطیس سنج های حساس، میدان‌های زیست مغناطیسی را ثبت کرده اند. دکتر جیمز ادوارد زیمرمن  James Edward Zimmerman در دانشکده پزشکی دانشگاه کلرادو در دنور آمریکا، دستگاهی به نام اسکویید SQUID (Super Conducting Quantum Interference Device) را برای اندازه گیریِ میدان های زیست مغناطیسی قسمت های مختلف بدن، از جمله مغز، قلب و بسیاری از اندامهای دیگر به کار برده است. قرائت‌های زیست-مغناطیسی برای درک بهتر چگونگی کارکرد بدن و برای تشخیص بیماری ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قلب قوی ترین میدان زیست مغناطیسی را دارد که از فاصله حدود چهار و نیم متری اندازه گیری شده است. مغز و تمام اندام‌های بدن میدان‌های زیست-مغناطیسی مخصوص خود را دارند که آنها را احاطه کرده است. فرکانس ارتعاش این میدان ها متفاوت است و با هم برهمکنش دارند. هر اندام در حالت سلامت یک فرکانس خاص دارد و وقتی بیمار می شود از این فرکانس خارج می شود. مجموع تمام میدانهای زیست مغناطیسی، یک میدان زیست مغناطیسیِ به هم پیوستهء بزرگِ واحد را تشکیل می‌دهد که بدن را احاطه می‌کند و تشبیه همان چیزی است که “هاله” می نامیم. این میدان های مغناطیسی با میدانهای مغناطیسی دیگر نزدیک به بدن، مانند میدان‌های مغناطیسی آدم‌های دیگر نیز، بر هم کنش دارد و بر آنها اثر می گذارد. این اثرگذاری، از طریق “اصل القای میدان مغناطیسی” اتفاق می افتد. این پدیده همچنین مبنای علمی تاثیر درمانی یک نفر بر دیگران است. بنابراین از یک دیدگاه علمی، وجود یک شخص به سطح پوست و محدود نمی شود؛ بلکه در فضای اطراف آن نیز گسترده است. در سطح تجربه شخصی همه می‌دانیم که این موضوع حقیقت دارد زیرا همه ما حضور غیرفیزیکی دیگران را حس کرده ایم.

میدان مغناطیسی قلب

قدرت میدان مغناطیسی قلب

در پست بعدی، مبانی انرژی ریکی را با مطالب بسیار جالبی همچون مکانیزم بیماری و اثر دستهای شفاگر و… کامل خواهم کرد. همراه من باشید.

نجمه عشقی
کوچ و مستر ریکی

خلاصه و گردآوری از
کتاب راه ریکی، فصل ۹، نوشته ویلیام لی رند ترجمه شایان معین

najme.eshghi.coach's profile picture