چرا کوچینگ؟ یا به عبارتی، ارزشهای شرکت در جلسات کوچینگ چیستند؟

داشتن یک کوچ یا مربی و شرکت در جلسات کوچینگ از بهترین تجربیات زندگی من بوده اند. این دقیقا یکی از دلایلی است که من تصمیم گرفتم خود نیز، کوچینگ را به عنوان یک حرفه انتخاب کنم. دلیل دیگر، استعداد من در این زمینه است که توسط خودم و دیگران شناسایی شد.


همدلی و درک

برویم به سراغ ارزشهای کوچینگ. یکی از بزرگترین مزایای کوچینگ، همدلی و درک کوچ است. کوچ وظیفه دارد گوش شنوای مراجع باشد و با او همدلی کند. یکی از اصلی ترین صلاحیتهای یک کوچ، قضاوت نکردن مراجع است. تمام این خصایص در کنار هم می تواند این کمک را بکند که مراجع در جلسه ی کوچینگ احساس راحتی و رهایی زیادی داشته باشد. البته یک کوچ خوب، تمام تلاش خود را می کند تا کیفیات بالا را به مراجع ارائه دهد و اعتماد او را جلب کند.

بازخورد

کوچ مانند یک آیینه در مقابل مراجع می ایستد. او تمام نکات مثبت و منفی مراجع را انعکاس می دهد. این فرآیند بازخورد دادن است. بازخورد یک فرآیند کاملا خنثی و بدون قضاوت است. برای همه ی ما پیش آمده که نتوانسته باشیم خودمان را خوب بشنویم. در جلسات کوچینگ یک اتفاق ساده و اما مهم و تاثیرگذار این است که مراجع، کلام خود را عینا از زبان کوچ می شنود. مراجع گاهی متعجب می شود که آیا این جملات را من گفتم؟ بنا بر این، بازخورد یکی از بهترین راهها برای خودشناسی مراجع است. با اضافه کردن تکنیکهای خاص به بازخورد، مراجع می تواند با نقاط قوت خود بیشتر آشنا شود و در صورت لزوم، روی آنها برای حل چالشش، تاکید کافی داشته باشد. یکی از زیباترین تجربیات من در این زمینه، دادن اعتماد به نفس بیشتر در نتیجه ی بازخوردهای مناسب به مراجع بوده است.

استقلال نظر و عمل

جلسات کوچینگ، از میزان استقلال بسیار بالایی برخودار هستند. به این معنی که مراجع سکاندار کشتی زندگی خودش است و جلسه طبق هدفی که او تعیین کرده است پیش می رود. کوچ کسی نیست که در مورد شما، درست و غلطی به کار بگیرد. آنچه انتخاب می کنید و می خواهید، توسط کوچ حمایت می شود و در راستای رسیدن به آن پرسش هایی مطرح می کند و کار او بستر سازی است نه راهکار دادن. این دقیقا فرآیندی برعکس جلسات مشاوره و روانکاوی است که صراحتا، درمانگر، به مراجع می گوید چه کند.

انگیزه و هیجان

با این رویکرد اتفاق دیگری که برای مراجع می افتد این است که توانایی حل مساله و خودکفایی، به مرور در او تقویت می شود. پرسش های مناسب، مراجع را به چالش می کشد و پس از اینکه خود مراجع، به آگاهی و راه حلهای مورد نظرش می رسد، این موفقیت از آن او می شود و هیجان بسیار زیادی برای رسیدن به هدف در او ایجاد می کند. تصور و قیاس کنید که کسی به شما راه حلی ارائه می دهد یا اینکه خودتان به نتیجه و راه حل خاصی می رسید، با فرض کارآمد و منطقی بودن هر دو راه حل، کدام یک احتمال بیشتری دارد برای اینکه به نتیجه برسد؟ راه حل خودتان! چون از درون شما جوشیده و بیشترین میزان انگیزش و هیجان را برای شما فراهم می کند.

پیگیری و حمایت

نقش مهم دیگر کوچ برای یک مراجع، پیگیری و بودن بی دریغ اوست. این بسیار عالیست که مراجع علاوه بر تعهد به خودش برای رسیدن به هدف، به حامی اش، هم متعهد می شود. این انرژی مضاعف، ضمانت محکم تری برای رسیدن به هدف را ایجاد می کند. در این جایگاه، کوچ میزان تعهد مراجع را با ابزارها و پرسشهای خاص می سنجد و به او این آگاهی را می دهد که در این مسیر، چه نقاط قوت و یا موانعی می تواند برای مراجع ایجاد شود. نوع حمایت کوچ، یک حمایت همه جانبه، مستحکم و منعطف است و من باور دارم که کوچینگ حرفه ای است که بدون عشق امکان پذیر نیست.

نجمه عشقی

najme.eshghi.coach's profile picture

بامداد ۲۹ آبان ۱۳۹۸