من، نجمه عشقی، کوچ یا مربی معنوی(معناگرا)، کوچ رابطه و کوچ خودعشق ورزی و مربی ریکی Reiki هستم. تجریبات پرباری در زمینه ی موسیقی، نویسندگی و روانشناسی دارم و به کمک کردن به انسانهای دیگر عشق می ورزم.

بیش از یک سال است که در کنار بهترین مربی های ریکی ایران، ریکی اوسویی را یاد گرفته و به صورت حرفه ای کار کرده ام. در کنار ریکی اوسویی که در سیستم لایت ورکر، به عنوان پایه در نظر گرفته می شود، سیستم های دیگری را هم کار کرده ام و تجربیات خوبی در زمینه شفای خود و دیگران دارم. خوشبختانه سعادت این را داشتم که علاوه بر استفاده از محضر اساتید ایرانی انرژی درمانی، با دو استاد دیگر از کشور استرالیا و امریکا کار کنم و مدرک معتبر در زمینه ریکی اوسویی و کارونا ریکی (کاروناکی) دریافت کنم.

مستری ریکی ریکی مستر مربی ریکی ریکی اوسویی نجمه عشقی ریکی اسویی

مستر ریکی مستر کاروناکی مستر کاروناریکی مربی ریکی نجمه عشقی